top of page
banner.jpg

Nie w otoczeniu misternie ułożonych flakonów, zmysłowych aromatów i tajemniczych esencji a w umysłach olfaktporycznych pionierek rodziły się podwaliny pod współczesny świat perfumiarstwa. Wyjątkowa i butikowa, bo tylko dziesięcio portretowa, międzynarodowa wystawa „Zapach Kobiety” to edycja specjalna sławnego cyklu fotograficznego. Tem polsko-francuski projekt to podróż przez historię i współczesność świata perfum, z naciskiem na wyjątkowe kobiety, które odgrywały kluczową rolę w tej sztuce tworzenia niezapomnianych zapachów. Zarówno kreatorki jak i postaci, które przyczyniły się do spopularyzowania legendarnych esencji zostaną przedstawione przez wyjątkowych artystów: fotografa Maksymiliana Ławrynowicza oraz kreatorkę kolażu Ewę Kaziszko. Każda praca zostanie zainspirowana legendarna kobietą, która pośrednio bądź bezpośrednio przyczyniła się do narodzin branży perfumiarskiej. Każda zyska dodatkową, kolażową oprawę wizualną, inspirowaną najbardziej namiętnymi i kochanymi przez perfumiarzy roślinami. Ujrzymy Katarzynę Medycejską w objęciach kwoiatów róży, która przełamała tradycje, otwierając drzwi dla nowatorstwa. Zobaczymy Marię Antoninę w otoczeniu wonnego jaśminu, gdzie subtelne zapachy baroku wchodzą w dialog z tajemniczymi recepturami. Spotkamy Elżbietę Łokietek, prawdopodobną twórczynię pierwszych perfum w otoczeniu ukochanego przez nią rozmarynu. Wystawa „Zapach Kobiety” to nie tylko podróż przez historię perfum, ale także hołd złożony nieustraszonym kobietom, które swoją pasją, kreatywnością i niezależnością kształtowały świat zapachów.

Ce n'est pas dans l’entourage de flacons méticuleusement disposés, d'arômes sensuels et d'essences mystérieuses, mais dans l'esprit des pionnières olfactives que les fondements du monde moderne de la parfumerie ont été posés.

Unique et boutique, comptant uniquement dix portraits, l'exposition internationale "Parfum de Femme" est une édition spéciale de la célèbre série photographique. Ce projet franco-polonais est un voyage à travers l'histoire et la contemporanéité du monde des parfums, mettant l'accent sur les femmes extraordinaires qui ont joué un rôle clé dans cet art de créer des parfums inoubliables.

Les créatrices ainsi que les personnages ayant contribué à la popularisation des essences légendaires seront représentées par des artistes remarquables : le photographe Maksymilian Ławrynowicz et la créatrice de collages Ewa Kaziszko.

Chaque œuvre sera inspirée par une femme légendaire ayant contribué, directement ou indirectement, à la naissance de l'industrie de la parfumerie. Chacune sera mise en valeur par un aspect visuel en collage, inspiré par les plantes les plus passionnées et les plus appréciées des parfumeurs. Nous verrons Catherine de Médicis enlacée par les fleurs de roses, brisant les traditions et ouvrant la voie à l'innovation. Nous découvrirons Marie-Antoinette entourée de jasmin parfumé, où les arômes subtils du baroque dialoguent avec des recettes mystérieuses. Nous rencontrerons Elżbieta Łokietek, probable créatrice des premiers parfums, dans l'entourage de son romarin bien-aimé. L'exposition "Parfum de Femme" est non seulement un voyage à travers l'histoire de la parfumerie, mais aussi un hommage aux femmes intrépides qui ont façonné le monde des arômes avec leur passion, leur créativité et leur indépendance.

bottom of page